Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Kto sme

MOST

Ukončené projekty

Partneri

Kto sme

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

Na základe dlhodobo nepriaznivého vývoja v oblasti KVO na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom celonárodného projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha nepretržite na celom Slovensku od roku 2007 formou informačných, edukačných a meracích aktivít  zameraných na problematiku najzávažnejších rizík KVO a ich prevencie.

 

Viac sa dočítate >>

MOST

MOST - Mesiac o srdcových témach

September, počas ktorého si verejnosť pripomína aj Svetový deň srdca (29.9.), na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení.  Mimoriadne priaznivé odozvy na prvý ročník projektu MOST, ktorý Slovenská nadácia srdca odštartovala v roku 2007, viedli k pokračovaniu projektu a vytvoreniu úspešnej tradície preventívno-edukačnej kampane.

 

MOST 2018

Počas Svetového dňa srdca 29.9.2018 Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST - Spolu chránime Vaše srdcia, v spolupráci s partnermi pripravila na viacerých miestach dostupnú a jednoduchú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v súvislosti s obezitou - merania BMI (body mass index) a krvného tlaku pre obyvateľov celého Slovenska.

Merania BMI a krvného tlaku  budú zabezpečené počas  29.9.2018 vo vybraných vlakoch, na vybraných hlavných vlakových staniciach, v siete fitness centier Golem Club na celom Slovensku a v OC Polus City Center v Bratislave.

V tento deň, 29.9. 2018, sa bude konať aj Beh srdca - Aby vaše srdce nezlyhalo v areáli Kuchajda v Bratislave. Aj počas konania behu bude pre účastníkov pripravená možnosť zmerať si na Kuchajde BMI,  krvný tlak, ale aj cukor.

 

Viac sa dočítate >>

Ukončené projekty

Srdce plné zdravia

S podporou finančných prostriedkov získaných z podujatia Beh pre život v roku 2014 sme zrealizovali edukačný projekt pre žiakov II. stupňa základných škôl. Zvolili sme náhodne vybratých 25 škôl tak, aby sme pokryli všetkých 25 regiónov Slovenska. V každej škole sme v telocvičniach pripravili priestor tak, aby si zúčastnení žiaci – väčšinou siedmaci, ktorí v rámci biológie preberajú problematiku ľudského tela – mohli vypočuť prezentáciu lekára spojenú s obrazovým spracovaním. Prezentáciu sme pripravili interaktívne tak, aby sa žiaci mali možnosť aktívne zapojiť a získať informácie, ktoré ich zaujímajú aj nad rámec preberanej témy.

Druhú časť projektu tvorila prehliadka 3D modelu srdca (model s rozmermi 6x6x2,5m), ktorá bola doplnená výkladom lekára a informačnými tabuľkami so zhrnutím informácií o srdci.

Tretia časť každého eventu pozostávala z troch workshopov, ktoré sa zameriavali na témy: zdravé jedlo, zdravé nápoje a pitný režim a fyzická aktivita. V rámci každého workshopu sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o tom čo jesť, kedy jesť aké potraviny, prečo sú raňajky dôležité, čo znamená správny pitný režim, koľko cukru sa reálne nachádza v sladených nápojoch a na záver si zacvičili krátku zostavu na rozohriatie organizmu a precvičenie najviac namáhaných svalových partií.

Poslednú časť programu tvorili merania pre záujemcov, kde sme žiakom ukázali a aj odmerali tlak krvi, BMI index, obvod pása, EKG a tým, ktorí mali rodičmi podpísaný informovaný súhlas sme odmerali aj hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Žiaci dostali publikácie Naše srdcia bijú pre zdravie s jednoduchými receptami na zdravé raňajky, publikáciu Zdravý životný štýl, poznámkové bloky a perá.

V roku 2014/2015 sme absolvovali výjazdy do 25 škôl v mestách: Dunajská Streda, Bratislava, Malacky, Žilina, Trenčín, Rimavská Sobota, Čadca, Prešov, Krupina, Košice, Trebišov, Martin, Levice, Trnava, Prievidza, Kolíňany, Krušetnica, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Lučenec, , Zvolen, Kežmarok, Humenné, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. V roku 2015 sme opäť s podporou prostriedkov Nadácie Tesco zrealizovali projekt Srdce plné zdravia 2 a navštívili sme 15 škôl v mestách: Prešov, Rozhanovce, Košice, Krásna pri Košiciach, Turňa nad Bodvou, Kvačany, Zvolen, Námestovo, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Sereď, Hurbanovo, Bratislava, Vrbové a Šintava.


Beh pre život

Tesco Beh pre život je najväčšie charitatívno športové podujatie pre bežcov aj nebežcov na Slovensku. Trať dlhú štyri kilometre môžu bežci prebehnúť alebo prejsť spolu s kočíkmi alebo zvieracími miláčikmi.


Ambulantné jednotky srdcového zlyhávania

Projekt AJSZ bol jedným z dôležitých úloh v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Jeho cieľom bolo zriadenie 3 ambulantných jednotiek v 3 krajských mestách, v ktorých sú pacienti zdravotnou sestrou edukovaní o diagnóze srdcové zlyhávanie (film, edukačné brožúry a kartičky), diéte potrebnej pri tomto ochorení, vhodnom pohybovom režime a pravidlách liečby. Lekár následne kontroluje klinický stav pacienta, aktuálne dopĺňa edukáciu a up-titruje liečbu chorého. Vítanými pri tejto edukácii sú aj príbuzní pacienta, vďaka čomu je liečba úspešnejšia, a tým sa zvyšuje a kvalita života daného pacienta. Po získaní stabilizácie pacienta je tento odovzdaný do ďalšej starostlivosti jeho obvodného lekára, kardiológa a internistu.

Slovenská nadácia srdca zabezpečila výberové konanie na dodanie prístrojového vybavenia pracovísk, celý proces verejného obstarávania, komunikáciu so zdravotníckymi zariadeniami v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici o možnostiach priestorového zabezpečenia. Po rozhodnutí o zriadení AJSZ v Univerzitnej nemocnici Bratislava - Staré Mesto, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici sme zabezpečili inštaláciu prístrojového vybavenia a zorganizovali školenie odborného personálu - zdravotných sestier.


Poznaj príznaky akútneho infarktu a mozgovej príhody

Tento projekt bol súčasťou úloh riešených v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Jeho cieľom bolo upozorniť laickú verejnosť na dôležitosť poznania hlavných príznakov AIM a CMP a pri ich rozpoznaní okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Projekt tvorila mediálna kampaň s televíznymi spotmi a inzerciou v printoch a eventy pre verejnosť v nákupných centrách vo všetkých krajských mestách v rámci celého Slovenska. Tu si návštevníci v edukačných stánkoch mohli nechať zmerať krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi s účasťou odborníkov, ktorí poskytovali kvalifikované poradenstvo. Záujemcovia boli prítomným odborným personálom informovaní o hlavných príznakoch, dostali pripravené edukačné materiály (letáky, brožúrky a kartičky s hlavnými príznakmi a dôležitým telefónnym číslom).


Pre Tvoje srdce, srdce tých druhých

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich.

 

Viac sa dočítate >>

Partneri


Generálni partneri


sanofi-genzyme 640px-servier_company_logo.svg Sanofi

Hlavní partneri


mdv_logo amgen-cardiovascular

Partneri


megerka mkm polus-logo sda zones golem_club beh kdm msd_ifl nusacc ossds pro.med.cs-logo recordati-large spolok-slomsa-originál smmk saa zsr slovakrail vszp_logo-249x300 woerwagpharma slovenskycervenykriz wellion_logo sssf drmax omron-celimed

Tombola


lunys yeme super_strava

Hlavný partneri behu


novartis_logo

Komunikačný partner Realizátor kampane


accelerate