Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Starostlivosť o zuby a choroby srdca

Existujú niektoré choroby srdca, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť v súvislosti so zubami.

Odporúčania v tejto oblasti sú zvlášť dôležité pre ľudí s nasledovnými ťažkosťami:

  • - protetickými srdcovými chlopňami
  • - už prekonanou endokarditídou
  • - s vrodenými srdcovými defektmi ako:
  • - nevyliečiteľná tichá vrodená choroba srdca
  • - úplne vyliečená vrodená choroba srdca s protetickou látkou riešená buď chirurgicky, alebo katétrom, počas prvých 6 mesiacov po výkone
  • - srdcová transplantácia prijímateľov s chorobou chlopne srdca

Ak trpíte chorobou srdca odporúčame nasledovné:

  • Udržovať zdravú ústnu dutinu, čiže je potrebné dbať o správnu zubnú hygienu a pravidelne navštevovať zubára.
  • Informujte vášho zubára o tom, že máte problémy so srdcom, o liekoch, ktoré na srdce užívate, eventuálne aj o charaktere svojich problémov so srdcom;
  • Ak vám zubár predpíše napr. antibiotiká, dodržiavajte presné užívanie, ako aj všetky ostatné pokyny zubára.