Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

SLOVENSKÁ NADÁCIA SRDCA – SLOVAK HEART FOUNDATION

Poštová adresa:

  • Bárdošova 2/A
  • 831 01 Bratislava 37

Kontakt:

  • mobil :  +421 911 130 834 
  • e-mail :  shf@cardiology.sk

Bankové spojenie:

  • DIČ: 2022319464
  • IČO: 30869439
  • Tatra banka a. s.
  • IBAN: SK38 1100 0000 0026 2011 6484