Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

SLOVENSKÁ NADÁCIA SRDCA – SLOVAK HEART FOUNDATION

 

Poštová adresa:

 • Bárdošova 2/A
 • 831 01 Bratislava 37

Adresa prevádzky:

 • budova 4IN
 • Ružinovská 42
 • 821 01 Bratislava

Kontakt: 

 • mobil : +421 915 739 001 
 • e-mail: shf@cardiology.sk
 •  
 • DIČ: 2022319464
 • IČO: 30869439
 • Bankové spojenie: Tatra banka a. s., IBAN: SK38 1100 0000 0026 2011 6484