Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Na srdci záleží

Kombinovaná spoločnosť Ssanofi-Aventis a Zentiva pripravila v rámci celoslovenskej edukačnej kampane MOST publikáciu venovanú pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

V rámci celoslovenskej kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach, ktorej cieľom je edukácia o problematike kardiovaskulárnych ochorení nadviazala kombinovaná farmaceutická spoločnosť sanofi-aventis a Zentiva na svoju rodiacu sa tradíciu a v rámci Edície sanofi-aventis pripravila, ako i v minulom roku, publikáciu týkajúcu sa tém srdca.

Ročník 2009 zasvätila spoločnosť edukácii a pripravila publikáciu pod názvom - ,,Na srdci záleží.“ Publikácia vznikla v spolupráci s odborníkmi, spoluautormi sú MUDr. Vladimír Čavoj -kardiológ kúpeľov Kováčová, MUDr. Jana Jevčáková – vedúci kardiológ kardiochirurgie VÚSCH a.s., PhDr. Ján Tej – psychológ, podpredseda Kardioklub.sk, PhDr., Mgr. Katarína Skybová - riaditeľka Inštitútu prevencie a redukcie nadváhy Kompliment, Mgr. Igor Chamilla - predseda Kardioklub.sk a agentúra Publicis Knut/ KHCC. Úvodník vychádza z pera pána Prof. MUDr. Róberta Hatalu, PhD.


Publikácie