Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Pre Tvoje srdce a srdce tých druhých.

 Flóra logoSlovenská nadácia srdca v spolupráci so spoločnosťou Unilever Slovensko realizovali projekt Pre Tvoje srdce srdce tých druhých, rámci ktorého obyvatelia Slovenska prispievali vyše 40 dní na prevenciu srdcovocievnych ochorení kúpou rastlinného tuku značky Flora.

Kampaň Pre Tvoje srdce srdce tých druhých podporila nielen zdravé potraviny zodpovednosť za zdravie, ale ukázala cestu aj pre výrobcov potravín k zodpovednosti za zdravie spotrebiteľov. Od 10. apríla do 20. mája bolo odvedených 50 halierov z  každého zakúpeného výrobku značky Flora pre Slovenskú nadáciu srdca. Vyzbierané peniaze použije nadácia na kúpu Holterovho EKG monitora, vďaka čomu sa rozšíria možnosti primárnej a sekundárnej prevencie srdcovocievnych ochorení. Holterov monitorovací systém je moderná metóda nepretržitého ambulantného monitorovania EKG počas 24 hodín, 48 hodín alebo až po dobu necelých 7 dní. Slúži na spresnenie typu srdcovej arytmie a kontrolu účinnosti nasadenej liečby. Holterovo zariadenie zakúpené v rámci projektu umožní 48-hodinové monitorovanie pacientov. Nadácia srdca spolu s lekármi z Ružinovskej fakultnej nemocnice v Bratislave vybrala tento typ, aby sa vyzbierané peniaze použili čo najefektívnejšie.

Slovenská nadácia srdca sa usiluje pomáhať pri skvalitňovaní vysoko špecializovanej medicínskej starostlivosti o srdce a podporuje vedecké a výskumné práce v oblasti diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Viac informácií o projekte a ďalšieedukačné aktivity značky Flora nájdete na www.milujsvojesrdce.sk a www.florastranky.sk