Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Národný program prevencie ochorení srdca a ciev

17.3. 2010 Vláda Slovenskej republiky na svojom pravidelnom rokovaní schválila Národný program prevencie ochorení srdca a ciev. Na programe budú v rámci plnenia Národného programu podpory zdravia participovať aj mnohí odborníci z oblasti kardiológie, ktorí budú konkrétnymi aktivitami napĺňať jednotlivé body tohto programu. Slovenská nadácia srdca prispeje tiež nemalým podielom na plnení programu. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. je správcom Slovenskej nadácie srdca a ako hlavný odborník pre oblasť kardiológie pri MZ SR je zároveň hlavným koordinátorom Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Hlavným cieľom našej nadácie od jej vzniku je podporovanie projektov primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení.

Aktuálne znenie je v priloženom súbore


Publikácie