Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Festival, ktorý ľudí chytil za srdce

Svetový deň srdca, ktorý si spoločnosť pripomína 29. septembra, bol vyhlásený s cieľom zvýšiť informovať o srdcovo-cievnych ochoreniach, ktoré sú častou príčinou úmrtia na celom svete. Tento deň si pripomína aj Slovenská nadácia srdca, ktorá v spolupráci s Úniou pre zdravšie srdce a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, pripravuje počas mesiaca september aktivity pod názvom MOST – Mesiac o srdcových témach.

V súčasnosti si mnoho ľudí rôznych vekových skupín uvedomuje, že životný štýl a chronické ochorenia spolu súvisia. Doba internetu so sebou prináša široké možnosti a ľudia sa inšpirujú v otázke redukcie hmotnosti, cvičenia či celkovej úpravy životného štýlu. Nie vždy však môžu byť práve internetové zdroje, s často neoverenými a nepodloženými informáciami, spôsobom, ktorého by sa mala spoločnosť skalopevne držať. Kampaň MOST si stanovila cieľ, prostredníctvom ktorého chce upriamiť pozornosť na zodpovednosť voči vlastnému zdraviu a zmeniť predsavzatia na realitu prezentovaním 4 základných pilierov zdravia srdca a ciev:

•          Vyvážená strava

•          Dostatočný pohyb a telesná kondícia

•          Mentálna pohoda a boj so zlozvykmi

•          Nebezpečné diagnózy pod kontrolou

Preventívne merania krvného tlaku, cukru či BMI, mohli ľudia všetkých vekových kategórií absolvovať počas Srdcového festivalu dobrého života, ktorý sa uskutočnil 20. septembra pri Eurovei. Festival však nebol len o kontrole vybraných kardiovaskulárnych parametrov. Tí, ktorí sa ho zúčastnili sa mohli zapojiť aj do sprievodnej aktivity Beh srdca – Aby vaše srdce nezlyhalo, ktorého cieľom nebolo odbehnúť konkrétny počet kilometrov, ale najmä sa hýbať. Pohyb, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prevencie kardiovaskulárnych ochorení podporili aj lekári, ktorí sprostredkovali záujemcom kardiologické poradenstvo, ale aj rady v oblasti správnej výživy a stravovanie. Na otázky týkajúce sa napríklad pohybu odpovedali aj fyzioterapeutky, ktoré teóriu doplnili ukážkami preventívnych cvikov.

Návštevníci festivalu si vďaka ukážkam Slovenského červeného kríža pripomenuli zásady správneho poskytovania prvej pomoci a pre tých najmenších bol pripravený aj zábavno-kreatívny kútik a nadrozmerná maketa srdca, v ktorej sa mohli nielen deti prejsť všetkými zákutiami ľudského srdca. Aktívni bežci, ale aj tí, ktorí v rámci prevencie iba odkráčali istý kus trate, si na pamiatku odniesli medailu v tvare srdce, rovnako ako hodnotné informačné brožúry a ďalšie symbolické darčeky.