Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Zdravý štýl

Milé čitateľky, milí čitatelia,

dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorej cieľom je osloviť vás, viac-menej laikov, pre oblasť medicíny zameranej na najzávažnejšie rizikové faktory vzniku ochorení srdca a ciev. Ako vám je iste známe, Slovensko patrí stále medzi krajiny s nelichotivo vysokým výskytom ochorení srdca a ciev s úmrtnosťou 2,5 násobne vyššou ako je vo väčšine krajín vyspelej Európy. Príčina tohto neutešeného stavu je pomerne jednoduchá. 9 z 10 občanov Slovenska má nielen minimálne jeden závažný rizikový faktor (väčšina má 2 – 3), ale ich kontrola, teda dosahovanie priaznivých parametrov napríklad krvného tlaku, cholesterolu, hmotnosti a podobne, je mimoriadne nepriaznivá. Pritom dnes je všeobecne známe, že nesprávny životný štýl je príčinou vzniku ochorení srdca a ciev až v 80% prípadov, príčinou vzniku cukrovky až v 90% prípadov.

Aj preto je účelom tejto publikácie snaha čo najjednoduchšie, ale pritom dostatočne zrozumiteľne vysvetliť najzávažnejšie rizikové faktory, prečo by sme ich mali poznať a čo môžeme urobiť, aby sme ich mali dlhodobo pod kontrolou. Publikácia sa venuje najdôležitejším tzv. klasickým rizikovým faktorom, ktoré by sme určite mali poznať. Verte mi, oplatí sa ich poznať, pretože ich využijete v každodennom živote. 


Publikácie