Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Bayer HealthCare v spolupráci s Ligou proti hypertenzii a obchodnou sieťou LIDL

5. 9. - 20. 9. 2008, 8 regionálnych slovenských miest Spoločnosť Bayer HealthCare v spolupráci s Ligou proti hypertenzii a obchodnou sieťou LIDL pripravili v septembri v ôsmych regionálnych mestách edukačné akcie zamerané na meranie krvného tlaku, telesného tuku a stanovenia optimálnej diéty. Projekt pod názvom Aj v malých mestách sú veľké srdcia bol tiež súčasťou celoslovenského projektu MOST, ktorý organizuje Slovenská Nadácia Srdca pod vedením doc. MUDr. Gabriela Kamenského, CSc., a Slovenská kardiologická spoločnosť. Edukačné akcie sa začali v piatok 5. 9. v Dunajskej Strede a pokračovali v Hlohovci (6.9.), a Svite (11.9.), vo Vranove nad Topľou (12.9.), Michalovciach (13.9.), Prievidzi (16.9.), Partizánskom (19.9.) a v Rimavskej Sobote (20.9.) pri stánkoch na parkoviskách pred obchodnými domami LIDL. Prítomní regionálni lekári, kardiológovia a internisti v spolupráci s doc. MUDr. Štefanom Farským, CSc. - predsedom Slovenskej ligy proti hypertenzii merali krvný tlak, pulz, hodnoty vnútrobrušného tuku, BMI, ale aj kontrolovali nastavenia domácich tlakomerov. Občania mohli konzultovať svoje zdravotné problémy, predovšetkým však riešiť problémy súvisiace s hypertenziou. Do projektu boli zapojené aj miestne základné školy a pre návštevníkov bol pripravený aj kvíz, za ktorý mohli návštevníci stánku získať košík plný výrobkov zdravej výživy. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o problematike ochorení súvisiacich s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) a posilniť záujem občanov o včasnú diagnostiku a pravidelné vyšetrenia. Akcie boli nasmerované na mestá s menšou hustotou obyvateľstva práve preto, aby aj tieto regióny pocítili väčší záujem odbornej verejnosti o zdravie miestnych obyvateľov

Organizátor: BayerHealthCare