Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

SOLVAY Pharma, s.r.o.

19. 9. 2008, Považská Bystrica

Partner projektu MOST 2008 SOLVAY Pharma, s.r.o. zrealizoval v rámci tohto projektu v Považskej Bystrici 2 podujatia pod názvom „Ako zabrániť srdcovo-cievnym ochoreniam?“. Účastníkmi oboch akcií boli zamestnanci podnikov PSL, a. s. (cca 1200 zamestnancov) a závodu Sauer (cca 1000 zamestnancov). V prípade podniku PSL , a. s. sa podujatia zúčastnilo 80 zamestnancov, v závode Sauer približne 20. Spoločná aktivita pre obe organizácie spočívala v prednáške, ktorá bola zameraná na metabolický syndróm a radám k správnemu životnému štýlu. Okrem toho sa zúčastneným merali hodnoty krvného tlaku, glykémie ako aj obvodu pása, ktoré využilo 53 zamestnancov, pričom každý z nich obdržal malú kartičku informujúcu o týchto hodnotách, ktoré môžu so svojim ošetrujúcim lekárom príležitostne prediskutovať. Prednášku viedla Dr. Rajecová (diabetológ, Nemocnica Podunajské Biskupice). Zamestnancov prednáška nepochybne zaujala, čo sa prejavilo v množstve otázok, ktoré pani Dr. Rajecovej v záverečnej diskusii kládli.

Organizátor: SOLVAY Pharma, s.r.o.