Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Kód Tvojho srdca v Bratislave

25. 9. 2008, Bratislava

120 zúčastnených si prišlo nechať vysvetliť kód Tvojho srdca na odbornej prednáške vedenej MUDr. Annou Vachulovou – kardiologičkou na akcii organizovanej partnermi projektu - Wörwagom Pharma GmbH & Co. KG v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Súčasťou bolo aj meranie tlaku krvi a hladiny cholesterolu v spolupráci s RÚVZ Bratislava – Ružinov, ktorého sa zúčastnilo 50 záujemcov. Akciu, ktorá hodnotili usporiadatelia ako úspešnú.

Organizátor: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG v spolupráci s Akadémiou vzdelávania