Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Kód Tvojho srdca v Novom Meste nad Váhom

18. 9. 2008, Nové Mesto nad Váhom

Podujatia, ktorého cieľom bolo rozlúštiť Kód Tvojho srdca a podať informácie o prevencii kardiovaskulárnych ochorení, sa zúčastnilo cca 450 študentov a 20 pedagógov z Gymnázia M. R. Štefánika. Túto edukačno-preventívnu akciu odštartovala zástupkyňa školy prof. Barančinová krátkym príhovorom, po ktorom nasledovala samotná prednáška kardiológa MUDr. Mariána Moru. Po prednáške bol 154 záujemcom odmeraný krvný tlak, hodnota tuku v tele a kvalita vydychovaných plynov pomocou smoker-lysera. Tieto vyšetrenia boli vykonané pracovníkmi RÚVZ Trenčín. Stretnutie ukončila plodná diskusia. V popoludňajších hodinách bola organizovaná rovnaká akcia pre 53 pacientov - diabetikov z ktorých desať vyžrebovaných šťastlivcov získalo digitálny tlakomer OMRON.

Organizátor: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG v spolupráci s Akadémiou vzdelávania.