Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Publikácia firmy Solvay

Mesiac september bol na Slovensku už po druhýkrát venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencii. Farmaceutická spoločnosť SOLVAY Pharma s.r.o. podporila projekt MOST významnou edukačnou a preventívnou aktivitou vo Veľkom Krtíši.

Časťou aktivity bola prednáška pre študentov miestneho gymnázia, kde sa od MUDr. Tatiany Kupcovej (diabetológ, Lučenec) mali študenti možnosť dozvedieť, čo je to metabolický syndróm, aké sú riziká nezdravého životného štýlu a čo máme robiť z hľadiska prevencie srdcovocievnych ochorení pre svoje zdravé srdce. Veríme, že pre každého – či už študentov, ich pedagógov, rodičov ale aj ďalších záujemcov v poradni bola táto edukačná aktivita prínosom a investíciou do ďalšieho života s pravidelným tlkotom svojho zdravého srdca. Študenti vypracovali úvahu na tému „Moje zdravé srdce“, z ktorých tie najlepšie máte možnosť si prečítať aj Vy.


Publikácie