Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Knižka srdiečko moje

24 september 2008, Bratislava

V rámci celoslovenskej kampane MOST, ktorej cieľom je edukácia o problematike kardiovaskulárnych ochorení, pripravila farmaceutická spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. publikáciu určenú deťom predškolského veku s názvom Srdiečko moje. Rozprávková publikácia z dielne známeho slovenského spisovateľa Daniela Heviera, ktorú ilustráciami doplnil Dušan Kojnok, prostredníctvom rozprávkového príbehu hravou a bezprostrednou formou zoznámi najmenších s ľudským srdcom, jeho vlastnosťami, funkciami a starostlivosťou oň. Publikáciu pre deti pripravila farmaceutická spoločnosť sanofi-aventis. Pharma Slovakia s.r.o. v rámci celoslovenskej kampane MOST, ktorú druhý rok organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca. Krstnými rodičmi rozprávkovej publikácie sa stali Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor kardiológia a Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava-Staré mesto, ktorý prevzal aj záštitu nad podujatím. Rozprávková publikácia Srdiečko moje bude v náklade 62 000 distribuovaná do 3000 materských škôl v rámci celého Slovenska deťom v predškolskom veku. Slávnostný krst publikácie sa uskutočnil 24. septembra 2008 o 10.30 hod v priestoroch materskej školy na Kuzmányho ulici č. 9 v Bratislave za prítomnosti autorov Daniela Heviera a Dušana Kojnoka.

Organizátor: Sanofi-Aventis


Publikácie