Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Srdce žien: stav najvyššej pohotovosti

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú najčastejšiu príčinu chorobnosti a úmrtnosti u žien vo väčšej časti sveta, častejšiu nielen ako osteoporóza, ale aj ako všetky zhubné nádory spolu. V Európe zodpovedajú za 54% úmrtí žien. Na Slovensku je toto číslo omnoho vyššie. V roku 2007 to bolo až 62%! Vzhľadom na alarmujúcu situáciu v oblasti KVO u žien ESC (Európska kardiologická spoločnosť) a EHN (Európska sieť srdca) pripravila odporúčania s cieľom zlepšiť povedomie o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení u žien (Red Alert for Women´s Hearts – Women and cardiovascular research in Europe, Stramba-Badiale, M, November 2009, European Society of Cardiology and European Heart Network) Slovenská nadácia srdca sa aktívne podieľa na primárnej a sekundárnej prevencii KVO a edukácii obyvateľstva o rizikových faktoroch KVO. Aj preto tieto odporúčania sú k dispozícii aj pre Vás. Všetky tieto odporúčania nájdete tu.


Publikácie