Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Život po infarkte

Práve ste sa zotavili po srdcovom infarkte a vy i vaša rodina máte pravdepodobne veľa otázok. Pokúsime sa vám ich zodpovedať. Pomôže vám to lepšie pochopiť, čo sa vám prihodilo a ako môžete sám sebe pomôcť. Čím viac budete vedieť, tým sa budete lepšie cítiť - pretože budete mať menej obáv. Ak máte otázky, ktoré tu nenájdete, poznačte si ich a spýtajte sa vášho lekára. On je najlepším zdrojom informácií.

Niet miesta na pochybnosti...

Ak ste mali infarkt, prežili ste desivú skúsenosť. Teraz, napriek tomu, že váš lekár vám povedal, že budete v poriadku, zrejme ste stále plný obáv. Ale pamätajte, vaše srdce sa každým dňom viac a viac uzdravuje - budete čím ďalej silnejší a aktívnejší. Zlé je už vo väčšine prípadov za vami.

Nie ste sami. Výskyt infarktu myokardu sa žial, na Slovensku v posledných rokoch výraznejšie neznižuje, ale dobrou správou je, že významne klesá úmrtnosť. Za posledných 10 rokov klesla úmrtnosť na infarkt myokardu na Slovensku o 30%. Veľká väčšina z vás, čo ste prekonali infarkt, sa znovu vráti do práce a vedie spokojný život.

...nerobil som nič nezvyčajné, tak prečo som dostal infarkt?

Infarkt môže prísť kedykoľvek - v práci, pri zábave, keď odpočívate, alebo uprostred domácich prác. Udrie zrazu, ale schyľovalo sa k nemu viac rokov predtým. Srdcový infarkt je dôsledok aterosklerózy - postihnutia dôležitých srdcových ciev, ktoré privádzajú krv do srdcového svalu. Ateroskleróza sa vyvíja pomaly a je to komplexný proces. Mnohí vedci sa domnievajú, že sa spustí, pretože vnútorná výstelka ciev (tzv. endotel) sa poruší. Keď sa to stane, tuky, cholesterol a ďalšie látky v krvi môžu z nánosov postupne vytvoriť v cievach prekážku. Priesvit ciev sa zužuje a sťažuje priechod krvi.

Ak sa nános v srdcovej artérii poruší, vytvorí krvnú zrazeninu, ktorá zablokuje riečište a môže upchať prítok krvi do srdcového svalu. To spôsobí infarkt. Poškodenie alebo odumretie časti srdcového svalu, ktoré nasleduje po zablokovaní prívodu krvi do tejto oblasti, sa nazýva infarkt myokardu.

Čo je to náhla srdcová príhoda?

Náhla srdcová príhoda (tiež náhle zastavenie činnosti srdca) je smrť ako dôsledok náhleho vymiznutia srdcových funkcií (zastavenie srdca).

Poškodené srdce nemôže normálne pracovať a je zvýšene náchylné na vznik život ohrozujúcej arytmie (nepravidelnosť srdcového rytmu). Ak sa to stane, môže človek dostať náhlu srdcovú príhodu.

Najčastejšou arytmiou pri náhlej srdcovej smrti je komorová fibrilácia. V týchto prípadoch obe komory srdca prestanú pravidelne pumpovať krv do životne dôležitých orgánov. Náhle začnú pracovať chaoticky (pumpujú krv veľmi rýchlo, nepravidelne a samozrejme absolútne neefektívne). Prestávajú pumpovať krv, až sa činnosť komôr môže celkom zastaviť. Ak sa fibrilácia komôr do niekoľkých minút neodstráni elektrickým výbojom pomocou defibrilátora, nastane náhla srdcová smrť.

Zásadnou črtou náhlej srdcovej smrti je jej neočakávanosť. Smrť nastáva za niekoľko minút od chvíle, čo sa srdce zastaví. Zastavenie srdca možno korigovať účinnou kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). Čas v týchto prípadoch hrá ešte dôležitejšiu rolu ako pri akútnom infarkte myokardu. Aj preto pacienti s akútnym infarktom myokardu sú počas hospitalizácie v nemocnici intenzívne sledovaní, aby sa každá prípadná komplikácia okamžite zachytila.

Prečo ma nič nevarovalo?

Ateroskleróza prebieha väčšinou bez akýchkoľvek príznakov. Jeden z dôvodov je, že ak sa koronárna artéria zúži, okolité cievy (ktoré tiež privádzajú krv do srdca) sa tomuto režimu prispôsobia, vedia sa rozšíriť, alebo dokonca vytvoria nové menšie cievy tzv. kolaterály. Tieto obídu tú časť zásobovania, ktorej dodávka krvi je významne znížená. V niektorých prípadoch sa takáto cirkulácia vytvorí po infarkte, čím pomáha zotaveniu srdcového svalu.

Nakoľko mám poškodené srdce a ako to ovplyvní jeho fungovanie?

Keď človek dostane infarkt, časť jeho srdca odumrie, pretože sa prívod kyslíkom zásobenej krvi doň preruší. Ale srdce je mimoriadne odolný orgán. Aj napriek tomu, že jeho časť odumrie, zvyšok neprestáva pracovať. Vašu situáciu možno prirovnať k atlétovi s natrhnutým svalom na nohe. Kým sa sval neuzdraví, jeho výkonnosť sa zníži. Aj vaše srdce bolo poškodené, infarkt ho oslabil, a preto nemôže pumpovať toľko krvi ako predtým. Podobne ako poškodený sval na nohe, aj vaše srdce potrebuje na uzdravenie odpočinok. Preto je veľmi dôležité nezaťažovať ho nadmerne, kým sa jeho stav nezlepší.

Postupne ako infarkt odoznieva, na poškodenom mieste sa začína vytvárať pevná jazva. Tento stav trvá zvyčajne 4 až 6 týždňov. Jeho dĺžka závisí od rozsahu poškodenia a vašej vlastnej uzdravovacej schopnosti. Preto lekári odporúčajú rozdielny rozsah aktivít pre každého pacienta po infarkte.

Prečo sa cítim slabý aj po návrate domov? Môže za to poškodené srdce?

Ak ste dlhší čas ležali v nemocnici, budete sa aj po návrate domov cítiť slabý. Dôvodom nie je poškodenie vášho srdca. Cítite sa slabý, pretože kým ste sa zotavovali, vaše neaktívne svalstvo stratilo takmer 15 percent svojej sily. Svaly ju opäť získajú iba cvičením. Preto vám lekár do vášho programu po infarkte zaradil aktivity, ktoré môžete vykonávať doma. Ale aj keď budete pravidelne cvičiť, bežne trvá 2 až 6 týždňov, kým sa svaly vrátia do pôvodnej formy.

Aké mám šance viesť opäť normálny život?

Väčšina ľudí, ktorých postihol infarkt, môže znovu začať s bežnými aktivitami v priebehu niekoľkých týždňov. Keď sa vaše srdce vyhojilo, zvyčajne nie je dôvod na veľké obavy, ako infarkt ovplyvní schopnosť vášho srdca pumpovať krv. To znamená, že nebudete musieť príliš zredukovať svoje aktivity. Samozrejme, budete musieť urobiť viaceré a možno aj zásadné zmeny vo svojom životnom štýle.

Kedy sa môžem vrátiť do práce?

Približne 80-85 % ľudí mladších ako 65 rokov, ktorí prekonali infarkt, je schopných sa časom vrátiť do práce. Samozrejme, tento návrat závisí od dvoch okolností: ako vážne bolo srdce poškodené a aké nároky kladie práca. Niektorí ľudia vymenia svoju pôvodnú prácu za novú, ktorá menej zaťažuje ich srdce.

Rehabilitačná starostlivosť pre pacientov po infarkte je na Slovensku dobre organizovaná. Je vhodné ju absolvovať. Tam aj určia, ako dlho môžete pracovať a aký druh práce je pre vás vhodný.

Budem stále potrebovať oddych, keď sa vrátim do práce?

Pravdaže, budete potrebovať primerané množstvo odpočinku. Ale rekreácia, fyzická aktivita a spoločenský život sú pre vás rovnako prospešné, ako pre všetkých ostatných ľudí. Lekári často odporúčajú pacientom po infarkte ešte viac fyzickej aktivity ako mali pred touto udalosťou.

Dostatok nočného spánku je dôležitý pre každého, ale najmä pre tých, čo prežili infarkt. Niekedy je vhodné zdriemnuť si, alebo si nakrátko odpočinúť aj počas dňa. Pacienti so srdcovým ochorením by si mali odpočinúť skôr, ako sa unavia. Váš lekár vám môže poradiť, čo je podľa neho pre vás v tomto smere najvhodnejšie.

Aké pocity sú po infarkte normálne?

Po infarkte možno budete pociťovať široké spektrum emócií. Tri spomedzi tých najbežnejších sú strach, hnev a depresia.

Strach je logicky ten najčastejší pocit. Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne vám prichádzajú na myseľ také otázky ako: „Som blízko smrti?“ „Žijem na dlh? Vráti sa bolesť (alebo skrátený dych)?“ Sú to znepokojujúce myšlienky, ale ako čas plynie, vaše obavy sa postupne rozplynú.

Aj fyzické príznaky môžu byť príčinou strachu. Napríklad pred infarktom ste zrejme nikdy nevenovali pozornosť drobným prchavým bolestiam. Teraz vás znepokojí aj najmenšie pichnutie. To je normálne. Postupom času aj tieto obavy ustúpia.

Hnev je ďalšia častá emócia. Zrejme ste si pomysleli: „Prečo sa to stalo práve mne? A prečo sa to stalo teraz, v najhoršom možnom čase?“

Zatrpknutosť alebo nevôľa sú po infarkte bežné. Možno ste stratili svoju trpezlivosť. Priatelia a príbuzní vás možno iritujú. Ak ste sa predtým dokázali v takých prípadoch ovládať, pripomeňte si, že rozhorčenie či podráždenosť sú pre váš stav normálne. Vaše nešťastie oni nezapríčinili. Byť nahnevaný je jedno zo štádií vášho uzdravovania, tak to akceptujte. Nemá zmysel vylievať si zlosť na svojich milovaných.

Môžete sa cítiť mizerne a myslieť si, že vás choroba beznádejne poznačila, či že ste mrzák. Môžete mať tiež také myšlienky ako: „Aký zmysel má teraz môj život?“ alebo „Život ide mimo mňa.“ Aj to je normálne.

Môžete mať pocit, že už nebudete takým istým človekom, aký ste boli pred srdcovým infarktom. Môžete mať obavy, že už nebudete schopný pracovať tak tvrdo, byť taký platný v domácnosti, či ako rodič. Tiež si môžete myslieť, že teraz je už príliš neskoro uskutočniť všetky tie veci, o ktorých ste snívali, či túžili ich urobiť. Drvivá väčšina ľudí vo vašej situácii rozmýšľa rovnako. Ale pokúste sa neočakávať to najhoršie. Buďte trpezlivý a dajte sám sebe šance uzdraviť sa.

Napokon, môžete sa obávať, ako to bude s vaším pohlavným životom. Pravdepodobne si myslíte, že keď ste slabý, „neúplný“ človek, vaše túžby sa zmenia. Opäť - vaše obavy sú normálne, ale nemusia byť nevyhnutne pravdivé. Väčšina ľudí môže pokračovať na tom istom stupni sexuálnej aktivity ako pred porážkou aj potom, čo sa zotavia zo srdcového infarktu. Ak táto otázka vás, alebo vášho sexuálneho partnera znepokojuje, porozprávajte sa o tom s vaším lekárom. Ak sa u vás pri sexuálnej námahe objavia bolesti na hrudi, váš lekár vám môže predpísať nitroglycerín, ktorý si vezmete pred sexuálnym stykom, resp. poradí vám,čo robiť.

Vaše nálady môžu byť značne rozkolísané a vaše myšlienky ich budú odrážať. Pokúste sa neprikladať im veľký význam. Niektoré príznaky ako depresie, alebo myšlienky na samovraždu by ste však mali brať vážne. Ak ich prestávate zvládať, povedzte niekomu, komu dôverujete, ako sa cítite. Len nepredstierajte, že je všetko v poriadku. Čas mnohé vylieči, ale vy vôbec nemusíte trpieť.

Ako sa cítia členovia rodiny?

Váš infarkt pravdepodobne silne emocionálne zasiahol aj vašich blízkych. Členovia vašej rodiny boli podľa všetkého veľmi vydesení, keď ste boli v nemocnici. Teraz sa môžu cítiť znechutení tým, že váš infarkt prišiel v takom nevhodnom čase. To je normálne. V skutočnosti vás neobviňujú, aj keď to občas tak môže vyzerať.

Pre členov takto postihnutých rodín je tiež bežné, že sa cítia vinní. Môžu pociťovať, že sú nejakým spôsobom zodpovední za niečo, čo vyvolalo váš srdcový infarkt. Najmä deti v pubertálnom veku môžu prežívať takéto pocity. Hovorte s nimi o ich pocitoch, a vysvetlite im, že váš infarkt síce prišiel náhle, ale podmienky, ktoré k nemu viedli, sa vyvíjali viac rokov.

Ak vo vašej rodine cítiť strach a obavy, je lepšie otvorene sa o všetkom porozprávať. Nenechajte tieto pocity tlieť pod povrchom - sú deštruktívne.

Ako dlho budem mávať depresie?

Buďte trpezlivý. Po prekonaní srdcového infarktu je prinajmenšom nemožné nebyť vystrašený, podráždený, alebo skleslý. V skutočnosti tento stav trvá dva až šesť mesiacov, kým takéto pocity kompletne vymiznú.

Pretože toto je skúšobná doba, vy, vaša rodina a vaši priatelia potrebujete porozumenie a účasť. Ak ste stále podráždený, depresívny, alebo ste sa dokonca dali na alkohol, povedzte to svojmu lekárovi a potom sa správajte podľa jeho rád.

Ako rozpoznám vážnu depresiu?

To, že sa u vás vyvinula vážna depresia, naznačí viacero varovných signálov:

  • Poruchy spánku. Ťažko zaspávate, alebo, naopak, ste stále ospalý.
  • Nechutenstvo. Jedlo už nemá takú chuť ako predtým, stratili ste apetít - alebo oboje.
  • Únava. Veľmi ľahko sa unavíte a akoby ste v sebe nemali žiadnu energiu.
  • Emočný stres. Ste napätý, podráždený, alebo rozrušený, alebo máte pocit, že nič nemá zmysel a ste apatický.
  • Strata pozornosti. Máte problém sústrediť sa na niečo.
  • Apatia. Stratili ste záujem o koníčky, ktoré ste predtým mali (film, knihy, šport a podobne).
  • Nízke sebavedomie. Cítite, že život nemá zmysel, alebo máte pocit neprimeranosti.
  • Beznádej. Často sa vám vracajú myšlienky na smrť alebo samovraždu.
  • Ľahostajnosť. Nestaráte sa o svoj zovňajšok a prostredie, v ktorom žijete.

Ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to vášmu lekárovi. On posúdi, či sú tieto symptómy ešte v norme, alebo už spejete k vážnej depresii. Ak váš lekár usúdi, že môžete byť depresívny, predpíše vám lieky, ktoré vám pomôžu cítiť sa lepšie.

Aký druh fyzickej aktivity a aké cvičenia sú pre mňa vhodné?

Väčšina rekonvalescentov po srdcovom infarkte môže absolvovať prechádzky, hrať golf, chodiť na ryby, plávať a bez problémov sa vyžívať v podobných druhoch aktivít. Fyzická aktivita je zdravá a odporúča sa väčšine ľudí, ktorí prekonali srdcový infarkt.

Napriek tomu nezačnite s telesnými cvičeniami skôr, ako sa poradíte so svojím lekárom. On rozhodne, aký druh fyzickej aktivity a aký druh cvičení je pre vás vhodný.

Lekár vás podrobí špeciálnym testom na stacionárnom bicykli alebo bežiacom páse, potom vám môže určiť vhodný rozsah fyzických aktivít. Môžete sa nechať otestovať aj v Rehabilitačnom centre, ktoré je súčasťou zotavovacieho programu, alebo priamo v ordinácii lekára.

Jedna z najlepších vecí, ktorú môžete pre seba urobiť, je začleniť sa do kardiologického rehabilitačného programu. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste vyzdraveli a zdravie si udržali, je sústredené na jednom mieste a lekársky dozor je poruke po celý čas.

Rehabilitácia môže výrazne urýchliť vaše zotavovanie sa a môže zredukovať šance, že sa vaše srdcové problémy opäť v budúcnosti zopakujú. Počas rehabilitačného programu budete cvičiť na trenažéri, rotopede alebo chodeckej plošine. Budete pod dozorom zdravotnej sestry alebo iného rehabilitačného odborníka. Začínajte miernym tempom, sledujte bezpečný cvičebný program, ktorý vám pomôže po čase zosilnieť. Postupne budete schopný prejsť na intenzívnejší program, ktorý vám umožní pracovať dlhšie aj náročnejšie.

Som pripravený na bolesť v hrudi?

Nie každý, kto prekoná infarkt, pociťuje potom bolesť v hrudníku (angína pektoris). V skutočnosti ju mnohí nemajú. Ale je možné, že vy ju budete mať. Angína pektoris je tupá, tlaková alebo pálivá bolesť na hrudi, ktorú zapríčiňuje nedokrvenosť časti vášho srdcového svalu - čo znamená, že zúžené tepny doň neprivádzajú dostatok krvi (a kyslíka), ktorú potrebuje pri konkrétnej činnosti. Angína pektoris preto prichádza počas, alebo tesne po fyzickej námahe, intenzívnych emóciách alebo po konzumácii ťažkých jedál. Ak máte tie príznaky, povedzte to svojmu lekárovi. Predpíše vám lieky, ktoré zmiernia alebo pomôžu predísť bolesti.

Ak sa príznaky vašej angíny s odstupom času zhoršujú, bolesti vznikajú skôr ako predtým alebo vznikajú už aj po veľmi miernej námahe, navštívte okamžite svojho lekára.

Mal by som prestať fajčiť?

Definívne ÁNO! Fajčenie je nezdravé pre každého. A je ešte väčším rizikom pre tých, ktorí trpia nejakým srdcovocievnym ochorením. V skutočnosti, ak po infarkte znovu začnete fajčiť, šance, že dostanete ďalší, sa zdvojnásobujú. Ak fajčíte, pomôžte si prípravkami proti fajčeniu a vyhýbajte sa ostatným fajčiarom. Porozprávajte sa s vaším lekárom o protifajčiarskych programoch alebo o produktoch, ktoré by vám mohli pomôcť.

Musím sledovať svoju váhu?

Pre ľudí so srdcovým ochorením je veľmi dôležité, aby svoju hmotnosť udržali v zdravých dimenziách. Je tiež veľmi dôležité jesť správne vyváženú diétu obsahujúcu zdraviu prospešné množstvá proteínov, vitamínov a minerálov.

Ak máte nadváhu, zníženie hmotnosti vám pomôže znížiť obsah cholesterolu v krvi, znížiť či upraviť krvný tlak a zlepšiť vašu prípadnú poruchu cukrového metabolizmu.

Čo je diéta kontrolujúca tuky a prečo ju odporúčajú?

Podstatou nízkotučnej diéty je zníženie obsahu cholesterolu v krvi. To zníži vaše riziko vzniku ďalšieho infarktu alebo porážky. Diéta vám pomôže znížiť celkový príjem kalórií, kalórií z tukov a nasýtených mastných kyselín (nachádzajú sa obzvlášť v mäse, vysokotučných mliečnych produktoch a jedlách obsahujúcich tzv. transmastné kyseliny). To vám súčasne pomôže znížiť obsah cholesterolov v organizme.

Lekár vám predpíše diétu sprevádzajúcu terapeutickú zmenu životného štýlu. Je v nej nízky obsah nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín, cholesterolu a sodíka. Váš lekár vám zrejme predpíše lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Tieto lieky užívajte veľmi starostlivo a nevynechávajte ich v liečbe. Množstvo veľkých štúdií dokázalo mimoriadne veľký úžitok týchto liekov (redukciu úmrtnosti u pacientov po infarkte až o 40 a viac percent).

Môžem si ešte dať pohárik alkoholu?

Ak ste nepili alkohol predtým, ako ste dostali infarkt, už nezačnite. Nemierne pitie môže viesť k porážke, zvyšuje krvný tlak, podporuje obezitu, zvyšuje obsah triglyceridov (krvného tuku) a môže viesť až k srdcovému zlyhaniu. Európska kardiologická spoločnosť neodporúča viac ako jeden pohárik denne pre ženy a dva drinky denne pre mužov (drink = jedno pivo, dva deci vína, alebo pol decilitra tvrdého alkoholu). Ak sa pokúšate schudnúť, treba si uvedomiť, že alkoholické nápoje obsahujú pomerne veľké množstvo kalórií.

A čo s mojím vysokým tlakom?

Vysoký krvný tlak spolu s vysokou hladinou cholesterolu a fajčením patrí medzi najväčšie riziká pre vznik infarktu a porážky. To je dôvod, prečo vám váš lekár bude odporúčať pravidelnú kontrolu tlaku krvi.

Ak máte vysoký krvný tlak, lekár vám poradí postup, ako ho znížiť. Kombinácia diéty, sledovania hmotnosti, fyzickej aktivity a liekov - to všetko sa odporúča vtedy, ak chcete dostať svoj krvný tlak pod kontrolu.

Niektorým ľuďom klesne tlak po znížení hmotnosti alebo po znížení príjmu sodíka (soli) do organizmu. Ak váš lekár usúdi, že takéto zmeny by vám prospeli, odporučí vám špeciálnu diétu.

Pravidelná fyzická aktivita a cvičenie tiež pomáhajú kontrolovať hmotnosť a znížiť váš krvný tlak. Vaším cieľom by malo byť venovať sa fyzickým aktivitám minimálne 30 minút po väčšinu dní v týždni. Napriek tomu, kým začnete športovať, choďte k svojmu lekárovi na prehliadku.

Niektorým ľuďom sa nepodarí znížiť krvný tlak ani keď schudnú, obmedzia soľ vo svojom jedálničku a urobia ďalšie zmeny vo svojom životnom štýle. Ak vám lekár predpíše lieky, začnite ich brať podľa jeho pokynov. Ak sa ani potom necítite dobre, váš lekár vám môže nastaviť liečbu tak, aby ste nepociťovali nepriaznivé vedľajšie účinky.

Je veľmi dôležité, aby ste udržali svoj krvný tlak pod kontrolou, takže rešpektujte rady svojho lekára. Dopĺňajte si zásoby liekov, ktoré vám predpisuje, prv, ako vám dôjdu predchádzajúce. A nevysaďte predpísané lieky len preto, že sa príznaky ochorenia vytratili.

Môžem užívať ďalšie lieky?

Áno. Kyselina acetysalicylová (anopyrín) vám pomôže predísť ďalšiemu infarktu. Pravidelné užívanie anopyrínu pomáha pacientom po infarkte - s výnimkou tých, ktorí majú dôvod nebrať ho (majú ho kontraindikovaný). Porozprávajte sa s vaším lekárom, či by bol anopyrín pre vás vhodný.

Betablokátory uvoľňujú tlak v srdci blokovaním účinkov adrenalínu. Úspešne sa používajú ako prevencia pred ďalším infarktom. Napriek tomu sa nepredpisujú ľuďom s astmou alebo s pľúcnymi problémami, pretože spôsobujú stiahnutie dýchacích ciest.

ACE-inhibítory sa predpisujú na zníženie hrozby ďalšieho infarktu, na úpravu vysokého krvného tlaku, na odbúravanie solí a proti zadržiavaniu vody, ktoré môžu upchávať poškodené miesta srdca.

Váš lekár vám zrejme predpíše liek na zníženie cholesterolu, ktorý pomôže kontrolovať hladinu cholesterolu v krvi a predísť ďalšiemu srdcovému infarktu.

Váš lekár vám môže predpísať aj lieky na zriedenie krvi (antikoagulanciá) v závislosti od podmienok vzniku vášho predchádzajúceho infarktu. Antikoagulanciá bránia normálnej zrážanlivosti krvi, čo zabraňuje vytváranie krvných zrazenín, ktoré sa môžu vytvárať v srdci, v koronárnych artériách, alebo v žilovom systéme dolných končatín. Ak vám lekár predpíše tieto lieky, budete si musieť dať urobiť krvné testy, aby bola istota, že dávkovanie liekov je správne nastavené. Mali by ste mať aj preukaz so záznamom o lieku a dávkovaní pre prípad, že by ste boli účastníkom nejakej nehody. Ak beriete warfarin, vyvarujte sa užívania anopyrínu a nesteroidných protizápalových liečiv ako napríklad ibuprofén.

Keď som mal infarkt, môžem dostať ďalší?

Nie nevyhnutne. Samozrejme, nikto nemôže s istotou povedať, či dostanete ďalší infarkt, alebo nie. Ale ak budete dodržiavať rady lekára čo sa týka hmotnosti, diéty, fyzickej aktivity a telesných cvičení, práce, užívania liekov a odpočinku, máte vysoké šance, že budete mať príjemný život a vyhnete sa budúcim infarktom.