Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Liečba angíny pectoris

Nitroglycerín

Nitroglycerín zvyčajne pomáha uľaviť alebo predchádzať nepríjemným pocitom sprevádzajúcim angínu pektoris. Užíva sa v tabletkách, ktoré sa vkladajú pod jazyk alebo ako ústny sprej.

Nitroglycerínové tabletky nie sú drahé a účinkujú rýchlo. Vždy majte čerstvé zásoby, dopĺňajte ich a majte ich poruke. Neprekladajte ich z pôvodného balenia v tmavých sklenených fľaštičkách, pretože sú citlivé na teplo, svetlo aj vzduch. Užívajte ich presne podľa pokynov lekára. Užite jednu tabletku pred začatím aktivity, ktorá vám zvyčajne spôsobuje záchvat angíny pektoris. Užite tabletku, ak bolesť nepominie do minúty či dvoch od chvíle, ako ste prestali s aktivitou, ktorá ju vyvolala alebo ak sa bolesť objavila vo chvíli, keď ste nevyvíjali žiadnu činnosť. Nitroglycerín je bezpečný a nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať bez obáv.

Niekoľko tipov pri užívaní nitroglycerínu:
  • Ak záchvat angíny pektoris nepoľaví do 15 minút od chvíle, čo ste opakovane užili tabletku nitroglycerín v päťminútovom intervale, zavolajte pohotovosť alebo záchranku.
  • Staré nitroglycerínové tabletky strácajú účinnosť. Účinné tabletky pri užití môžu vyvolať pocit pichania alebo pálenia pod jazykom.
  • Lekár vám môže predpísať nitroglycerínové lieky s dlhodobým účinkom. Užívajú sa perorálne alebo sa aplikujú na kožu ako masť alebo náplasť.
  • Niektorí ľudia mávajú pri užívaní nitroglycerínu bolesti hlavy alebo pocity tlaku v hlave. Tieto príznaky však časti vymiznú potom, ako sa tabletky nitroglycerínu užijú niekoľkokrát.
Koronárna angioplastika

Koronárna angioplastika je zákrok na zvýšenie prietoku krvi v zúžených cievach, ktoré môžu spôsobovať angínu pektoris alebo zapríčiniť infarkt. Vznik angíny pektoris aj infarktu vyvoláva nedostatočný prietok krvi v srdcovom svale. Pri angíne je prietok nižší najmä vtedy, keď srdce musí ťažšie pracovať. Tento dočasne znížený prietok krvi vedie k nepríjemným pocitom v hrudníku. Pri infarkte sa prúd krvi v niektorej časti srdcového svalu preruší, ak je koronárna cieva upchatá, výsledná bolesť je zvyčajne oveľa silnejšia a trvá dlhšie. Záchvat angíny pektoris nepoškodzuje srdcový sval natrvalo, ale vedľajšie problémy, ktoré toto ochorenie spôsobuje môžu viesť k srdcovému infarktu, ktorý srdce natrvalo poškodí. Niektorí ľudia s angínou pektoris nedostanú infarkt, u iných sa angína pektoris rozvinie po infarkte.

Pri angioplastike lekár pomocou katétra zavedie do artérie balónik. Keď sa hrot katétra dostane na miesto, kde je zúžená cieva, balónik sa nafúkne , čím stlačí nános zužujúci cievu. Potom sa balónik sfúkne a katéter sa vytiahne. Roztiahnuté artérie sa môžu po čase znovu upchať, preto sa pri týchto výkonoch používa stent.

Pri použití stentu sa cieva vystuží trubičkou z jemnej drôtenej sieťoviny. Stent je zvinutý do malého priemeru a umiestňuje sa pomocou angioplastického balónového katétra na miesto, ktoré je zablokované. Keď sa balónik sfúkne, stent sa rozvinie a upevní na mieste. Tým vytvorí pevnú oporu. Ktorá udržiava artériu priechodnú. Stent ostáva v cieve nastálo, udržuje ju otvorenú, zabezpečuje voľný prietok krvi a pomáha uľaviť od bolestí v hrudníku.

Problémom pri tomto zákroku môže byť opätovné uzavretie (restenóza) stentu,. Pred niekoľkými rokmi začali lekári používať nové typy stentov, na ktorých sú aplikované lieky napomáhajúce udržať žilu otvorenú. Nové stenty zlepšili dlhodobú úspešnosť tohto zákroku.

Pacienti s vloženým stentom musia užívať prípravky na riedenie krvi, napríklad apirín, ticlopidín alebo clopidogrel. Aspirín sa musí užívať trvale ako jeden z ďalších liekov počas niekoľkých mesiacov. Ticlopidín alebo clopidogrel môžu mať vedľajšie účinky, takže pacientom treba robiť krvné testy. V nasledujúcich štyroch týždňoch po operácii by pacient nemal podstúpiť snímkovanie magnetickou rezonanciou bez súhlasu kardiológa.

Operácia

Ak napriek liečbe neustupujú časté alebo silné záchvaty angíny pektoris alebo sú srdcové cievy príliš upchaté, je potrebné vykonať operáciu – bypas koronárnej tepny. Pre tejto operácii sa časť cievy alebo tepny (odobratej z pľúc, prípadne nohy) našije na upchatú cievu, čím premostí zablokované miesto. Ak je upchatých viac ciev, každá z nich môže byť upravená bypasom.