Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Varovné príznaky - mozgová príhoda

Rozpoznajte varovné signály ohlasujúce porážku! Náhla strnulosť alebo ochabnutosť tváre, ruky, nohy, najmä, ak k nej dochádza iba na jednej strane tela. Náhla zmätenosť, sťažená alebo nezrozumiteľná reč. Náhle zhoršené videnie postihujúce jedno alebo obe oči. Náhla prudká…


Varovné príznaky - infarkt, mozgová príhoda

Rýchly zásah môže zachrániť život! Volajte záchrannú službu - 112! Infarkt a mozgová porážka sú život ohrozujúce stavy, preto je pri nich potrebný rýchly lekársky zásah. Pri spozorovaní uvedených príznakov u seba alebo u iných osôb neváhajte a volajte zá…