Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Kód tvojho života v Nových Zámkoch

16. 9. 2008, Nové ZámkyEdukačnú prednášku a následnú diskusiu k téme „Kód tvojho srdca“ na SOU – stavebnom v Nových Zámkoch viedla MUDr. Dagmar Štofková. Počas prednášky prebiehali merania hodnôt cholesterolu prostredníctvom dvoch pracovníčok z RÚVZ…


Kód zdravého života

11. 9. 2008, Sereď11. 9. 2008 sa na Mestskom úrade v Seredi uskutočnilo stretnutie s odborníkom pod názvom „Rozlúštenie kódu zdravého života“ organizované Wörwag Pharma GmbH & Co.KG v spolupráci s Akadémiou vzdelávania. Prednášku pre 53 účastníkov stretnutia –…


Kód života v BB

18. 9. 2008, Banská BystricaNa akcii s cieľom oboznámiť pacientov s kódom Tvojho srdca: 0-30-5-120-80 sa zúčastnilo 50 účastníkov. Prednášku na Obchodnej akadémii viedla MUDr. Ľubica Budajová a po jej skončení si záujemcovia mohli nechať zmerať tlak krvi a BMI index v spolupráci s RÚVZ Banská…


Kód života v Michalovciach

11. 9. 2008, MichalovceCieľom stretnutia“ Rozlúštenie kódu života“ dňa 11. 9. 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach organizovaného Wörwagom Pharma GmbH & Co. KG v spolupráci s Akadémiou vzdelávania bolo zvýšenie povedomia v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení u…


MOST pre nepočujúcich

Dňa 13. 9. 2008 zorganizovalo občianske združenie CODA v rámci celoslovenského stretnutia nepočujúcich v Nových Zámkoch slávnostné odovzdanie interaktívnej príručky pre nepočujúcich na DVD. Príručka obsahuje 4 základné dialógy s bežne používanými výrazmi, ktoré pomô…


Podujatia firmy Servier

13. 9. 2008, Bratislava – Avion, Banská Bystrica – Európa, Košice - GalériaFarmaceutická firma Servier zorganizovala na troch miestach Slovenska odborné merania tlaku krvi, srdcovej frekvencie, obvodu pása poskytujúc zároveň poradenstvo ohľadom KV rizikových faktorov. Tieto podujatia realizované v rá…