Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Tlačová konferencia 24.9.2009

Téma prezentácie:Svetový deň srdca na Slovensku. Projekt MOST.


MOST 2008

Mimoriadne priaznivé odozvy na 1. ročník projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý Slovenská nadácia srdca odštartovala v minulom roku, viedli organizátorov ako aj partnerov tohto ojedinelého projektu na Slovensku nielen k jeho pokračovaniu v roku 2008, ale súčasne aj k jeho rozšíreniu na ďal…


MOST 2007

Na základe nepriaznivého vývoja v oblasti kardiovaskulárnych ochorení v Európe aj na Slovensku sa Slovenská nadácia srdca stala organizátorom projektu MOST, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v tejto oblasti. Projekt ú…


Prezentácia MOST-u

Október 2008Prezentácia projektu MOST na Európskom kardiologickom kongrese v Mníchove v septembri 2008 na Európskom Fóre o kardiovaskulárnej prevencii v klinickej praxi.http://www.escardio.org/Policy/prevention/Networks/Pages/EU_ForumCVD.aspx


Televízne spoty projektu MOST

Televízne spoty projektu MOST