Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Katetrizácia srdca a angiografia

Katetrizácia srdca znamená vloženie tenkej, pružnej cievky (katétra) do tepny v nohe alebo ruke. Za asistencie röntgenu sa zavádza katéter do srdca, kde sa instiluje kontrastná látka, ktorá dovoľuje zobraziť potrebné anatomické štruktúry srdcových tepien, eventuálne identifikovať prípadn…


Trombolýza, trombóza, trombus a embolus

Trombolýza je rozpustenie krvnej zrazeniny.Trombóza je vytvorenie, alebo prítomnosť krvnej zrazeniny vo vnútri cievy, alebo dutiny srdca.Embólia je krvná zrazenina, ktorá prechádza krvným riečiskom až kým sa nedostane do zúženej cievy a nezablokuje tak krvný obeh.


Hyperlipidémia

Hyperlipidémia – zvýšená hladina tukov v krvi Hyperlipidémia znamená zvýšenú hladinu lipidov (tukov), vrátane cholesterolu a triglyceridov v krvi. Hoci väčšina ľudí s hyperlipidémiou nemá žiadne príznaky, jej prítomnosť predstavuje zvýšené…


Holter EKG

Čo je ambulantná elektrokardiografia ( Holter EKG)?Je to tiež takzvané Holterove monitorovanie, alebo ambulantné EKG. Pacient v dennom živote nosí malý prístroj (inak nazývaný aj Holterov monitor), ktorý graficky zaznamenáva elektrické impulzy srdca.Ambulantné EKG sa väčšinou používa na zaznamen…


Fibrilácia predsiení

Srdce je obdivuhodne skoordinovaný systém svalov a elektrických impulzov. Má štyri komory. Dve horné sú predsiene. Do pravej predsiene prúdi krv z celého tela. Do ľavej predsiene prichádza krv z pľúc. Komory sú hlavnými pumpami srdca. Nachádzajú sa pod predsieňami. Pravá komora vytl…


By-pass

Pri ochorení koronárnych (vencových) srdcových tepien je jedna alebo viacero tepien, ktoré zásobujú srdcový sval krvou zablokovaných. Aby sa zlepšilo zásobovanie srdca krvou, lekár môže odporučiť našitie arteriálneho by-pasu do koronárnej cievy. Táto operácia vytvorí…